Tijdens de eerste lesdag gaan we uitgebreid in op de taken van de schoolmaatschappelijk werker (smw’er) en de bijbehorende competenties. Je krijgt antwoord op vragen zoals:

 • Hoe ga ik om met verwachtingen van scholen?
 • Hoe baken ik mijn taken af?
 • Hoe positioneer ik mezelf als smw’er?
 • Welke afspraken maak ik met scholen voor aanmeldingen?
 • Hoe ga ik om met toestemming van ouders en het delen van informatie?
 • Wat houdt de taak schoolondersteuning in? Wanneer ga ik over tot hulpverlening?
 • Welke criteria hanteer ik bij het bepalen van de keuze voor hulpverleningsvormen?
 • Welke middelen en technieken kan ik gebruiken?

Tijdens de tweede lesdag bespreken we de taken, rol en positie van de smw’er in het kader van passend onderwijs. Hierbij bespreken we onder andere de volgende vragen en thema’s:

 • Wat is passend onderwijs?
 • Hoe is passend onderwijs georganiseerd?
 • Wat zijn actuele (landelijke) speerpunten?
 • Wat betekenen termen zoals zorgplicht, informatieplicht en ontwikkelingsperspectief?
 • Wanneer valt een vraag onder de verantwoordelijkheid van onderwijs en wanneer onder de verantwoordelijkheid van zorg (gemeenten)? Welke dilemma’s brengt dit met zich mee en wat is mijn rol en taak hierin als smw’er?

Na deelname aan deze training:

 • Heb je zicht op de taken van een smw’er en hoe je deze adequaat kunt uitvoeren.
 • Weet je welke competenties nodig zijn voor het uitvoeren van deze taken.
 • Weet je hoe je je kunt positioneren op een school.
 • Beschik je over kennis van passend onderwijs en weet je welke rol jij hierin hebt.
 • Heb je inzicht in de samenwerking en afstemming tussen onderwijs en smw.
 • Kun je onderscheiden welke ondersteuning vanuit zorg en/of hulpverlening komt en welke vanuit onderwijs geregeld kan worden.


Voor wie is deze training?

De training is voor (beginnende) smw’ers in het voortgezet onderwijs. We gaan er van uit dat je minimaal enkele maanden werkervaring hebt in het schoolmaatschappelijk werk.

Wat gaan we doen?

Tijdens de training maken we gebruik van afwisselende werkvormen en maken hierbij gebruik van beeldmateriaal zoals oefenvideo’s. Je oefent met elkaar en wisselt ervaringen uit. Ook gaan we met elkaar in gesprek over een casus die je zelf inbrengt.
Het maximale aantal deelnemers is 12.

Praktische informatie

De training bestaat uit 2 dagen en wordt gehouden op 5 en 19 november 2024, van 9.30 tot 17 uur.
Twee weken na de tweede lesdag is er nog een online vragenuurtje.

Voor beide lesdagen bereid je een casus uit je eigen praktijk voor. Voor de start van de tweede lesdag vragen we je om leesmateriaal door te nemen en om vragen voor te bereiden.
Ook na de tweede lesdag wordt verwacht dat je leesmateriaal doorneemt, we bespreken dit in het vragenuurtje dat twee weken later plaatsvindt.
In totaal omvat het ongeveer drie uur aan zelfstudie.

De kosten voor deze training bedragen € 395,- per persoon. Dit is inclusief koffie en thee en een lekkere lunch.

Accreditatie

We zijn in afwachting van accreditatie door SKJ.

Reacties van deelnemers:

 • “Een goede helpende training waar je echt wat aan hebt, ook als je al een tijdje als schoolmaatschappelijk werker werkt.”
 • “Interactief en afwisselend, goede afwisseling in werkvormen.”
 • “Fijn dat er veel ruimte voor casuïstiek was.”

Heb je nog vragen?

Bel dan naar IMW regio Tilburg, telefoonnummer 013 5952710. Of stuur een mail naar kenniscentrum@imwregiotilburg.nl

Wil je meedoen aan deze training?

Vul dan onderstaand formulier in.

* Verplicht invullen