Onze professionals bieden de ondersteuning die nodig is om zelf weer verder te kunnen. Zij zijn opgeleid om met een brede én gespecialiseerde blik te kijken. We achterhalen wat er precies aan de hand is, want vaak speelt er meer dan er aanvankelijk zichtbaar is. Juist door problemen vroegtijdig op te sporen en in te grijpen, voorkomen we duurdere zorg en escalatie.

We motiveren mensen om patronen te doorbreken, zelf (mee) op zoek te gaan naar oplossingen en in hun eigen omgeving om hulp te vragen. Wij zijn ervan overtuigd dat eigen oplossingen beter werken, duurzaam zijn en mensen veerkrachtiger maken.
Wij zijn er vooral voor mensen die het extra hard nodig hebben. Waar nodig gaan we ‘eropaf’ en leggen we contact met mensen die weinig vertrouwen hebben in hulpverlening. We werken in wijken en dorpen en zoeken actief de samenwerking met andere professionals en vrijwilligers.

Want samen kom je tot betere oplossingen en lukt het om mensen weer écht mee te laten doen.