Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Alleen al in de regio Hart van Brabant hebben meer dan 3000 kinderen te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat zijn 30 touringcarbussen vol! Je kunt als professional in een situatie terecht komen waar je een naar onderbuikgevoel van krijgt. Wat moet je doen met deze vermoedens? Leer melden volgens de nieuwe meldcode. Want: wegkijken is geen optie!

Voor wie

Het Coördinatiepunt organiseert trainingen en informatiebijeenkomsten en denkt graag mee in het beleid van de Meldcode in jouw organisatie. Alle trainingen zijn op maat voor organisaties en professionals die verplicht zijn te werken met de Meldcode. Zoals gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.
Je kunt bij het Coördinatiepunt ook trainingen en informatiebijeenkomsten op maat aanvragen voor professionals die niet verplicht zijn te werken via de Meldcode. Denk hierbij aan gemeenten, woningbouwcorporaties, sportverenigingen, brandweer, kappers, scouting en de culturele sector.

Eenduidige aanpak

De aanpak van het Coördinatiepunt is eenduidig met een overzichtelijk trainingsaanbod. Iedereen ontvangt een training (op maat) met dezelfde elementen en taal. Een eenduidige taal is voorwaardelijk voor implementatie, begripsvorming en samenwerking. Via de trainingen ontvangen professionals ook informatie over de regionale aanpak, samenwerking en hulpverlening wat ten goede komt aan de sociale kaart en ‘couleur locale’ van de regio. Het Coördinatiepunt heeft geen winstoogmerk.