Maatschappelijk werk

Onze medewerkers zijn opgeleid om met een brede én gespecialiseerde blik te kijken. Zij verhelderen hulpvragen, bieden ondersteuning en coördineren. Samen kijken zij wat iemand nodig heeft, zodat hij of zij zelf weer verder kan. Als het nodig is leiden we toe naar andere vormen van hulp. Zowel ondersteuning in de directe omgeving van inwoners als specialistische hulp. We doen dit samen met onze partners.

Trainingen

Met onze trainingen en Eigen Kracht Groepen versterken we mensen, zodat zij meer zelfvertrouwen krijgen en weerbaarder worden.

Kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren zijn er trainingen waarin zij vaardigheden leren zoals omgaan met faalangst, opkomen voor jezelf, grenzen aangeven en omgaan met agressie. We begeleiden gesprekgroepen over het verwerken van de scheiding van hun ouders en over rouwverwerking.

Volwassenen

Volwassenen kunnen deelnemen aan trainingen over positief opvoeden en sociale vaardigheden. In de Eigen Kracht Groepen leren deelnemers wat hun kwaliteiten zijn en hoe deze hen helpen om zelf hun problemen aan te pakken.

Professionals

Ook voor professionals hebben we een uitgebreid en specialistisch scholingsaanbod. Bijvoorbeeld rondom conflicthantering, omgaan met agressie en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Van workshops tot webinars en gastlessen. In het Coördinatiepunt Trainingen verzorgen we samen met Sterk Huis trainingen voor professionals en vrijwilligers over de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.