De bestuurder van IMW regio Tilburg is Johan van Gurp.
De bestuurder vormt samen met de algemeen manager, de manager Beleid, Innovatie en Kwaliteit en de controller/manager Bedrijfsvoering het Dagelijks Bestuur van de organisatie.
Het Managementteam (MT) bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur en negen leidinggevenden en is het belangrijkste adviesorgaan van de bestuurder op het gebied van personele en inhoudelijke zaken.

 

Organogram

Kijk hier voor ons organogram.

Raad van Toezicht

IMW is een stichting en ingericht volgens het ‘Raad van Toezicht-model’.¬† De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende zes leden:

  • De heer A.J.W. Boelhouwer
  • De heer W.T.J. Dankers
  • Mevrouw H.F.G.A.M. van Deijck (voorzitter)
  • Mevrouw C.P. van den Eijnden
  • De heer M.J.D. Schalk

Kwaliteitslabel Sociaal Werk

IMW is aangesloten bij Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie van het sociaal werk. Sinds 2019 voeren we het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Dit is een uniek kwaliteitslabel voor de branche en staat voor Sterk Sociaal Werk. Het bevestigt ons vakmanschap en onze kwaliteit van dienstverlening, bedrijfsvoering en besturing. Wij blijven ons inzetten om de kwaliteit hoog te houden. In december 2021 zijn we gehercertificeerd voor het kwaliteitslabel Sociaal Werk.

ANBI

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om een ANBI-status te krijgen en houden moet een instelling voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is het publiceren van een aantal gegevens op de website.

Jaarverslagen

IMW regio Tilburg Jaarbeeld 2022
IMW Algemeen jaarverslag 2021

IMW Financieel jaarverslag 2022
IMW Financieel jaarverslag 2021