Managementteam

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en bestaat uit Ilja van den Hoek en Johan van Gurp. Samen met acht leidinggevenden en een beleidsadviseur vormen zij het Management Team.

Organogram

Kijk hier voor ons organogram.

Raad van Toezicht

IMW is een stichting en ingericht volgens het ‘Raad van Toezicht-model’.  De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende zes leden:

  • De heer A.J.W. Boelhouwer
  • De heer W.T.J. Dankers
  • Mevrouw H.F.G.A.M. van Deijck (voorzitter)
  • Mevrouw C.P. van den Eijnden
  • De heer M.J.D. Schalk

Kwaliteitslabel Sociaal Werk

IMW is aangesloten bij Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie van het sociaal werk. Sinds 2019 voeren we het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Dit is een uniek kwaliteitslabel voor de branche en staat voor Sterk Sociaal Werk. Het bevestigt ons vakmanschap en onze kwaliteit van dienstverlening, bedrijfsvoering en besturing. Wij blijven ons inzetten om de kwaliteit hoog te houden. In december 2021 zijn we gehercertificeerd voor het kwaliteitslabel Sociaal Werk.

ANBI

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om een ANBI-status te krijgen en houden moet een instelling voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is het publiceren van een aantal gegevens op de website.

Jaarverslagen

IMW Algemeen jaarverslag 2021
IMW Algemeen jaarverslag 2020

IMW Financieel jaarverslag 2021
IMW Financieel jaarverslag 2020