Een orthopedagoog van het speciaal onderwijs belt om te overleggen over een 13 jarig meisje. Hij heeft jouw gegevens gekregen via de advocaat van een ouder. Het meisje heeft verteld dat ze gaat weglopen en niet meer gevonden wil worden. Ze kan niet meer tegen de spanningen die door de scheiding van haar ouders worden veroorzaakt. Het meisje is erg beïnvloedbaar en is al meerdere keren weggelopen. De orthopedagoog laat jou weten dat ze deze dreiging erg serieus neemt en zich grote zorgen maakt.

Jij bent sinds ruim een week als coördinator vanuit het team C&V van de Toegang Tilburg betrokken bij dit gezin. Je hebt inmiddels kennis gemaakt met beide ouders en bent bezig om vanuit systemisch werken het gezin in kaart te brengen. Beide ouders hebben een belast verleden en rapportages van eerder hulpverlening is niet direct voorhanden. Op basis van je eerste gesprekken en overleg met je gedragswetenschapper is je inschatting dat de situatie fragiel maar wel stabiel was en dat je tijd had om het plan van aanpak verder uit te werken…..

Zomaar een voorbeeld hoe je dag kan starten dit terwijl je vandaag andere afspraken hebt staan. Daarom moet je flexibel zijn en snel schakelen. Werken binnen het team C&V is zelden saai, het werk bestaat ook voor een stuk uit administratieve handelingen maar geen dag is het zelfde!

Bij het IMW regio Tilburg maak je het verschil!

Je komt te werken namens het IMW regio Tilburg binnen de Toegang Tilburg [1], beide warme, betrokken organisaties met veel ruimte voor ontwikkeling en een grote mate van professionele autonomie.

Sta je sterk in je schoenen?

heb je het lef om een moeilijk gesprek te voeren?

kun je in de hectiek het overzicht bewaren? en

ben je kritisch en heb je een goed reflecterend vermogen?

dan zijn we op zoek naar jou!

Namens IMW regio Tilburg zijn wij op zoek naar een Coördinator, team Coördinatie en Veiligheid binnen de Toegang Tilburg.

Wat je gaat doen als Coördinator in het team Coördinatie en Veiligheid binnen de Toegang Tilburg:

De ontwikkeling van het kind/jeugdige staat altijd centraal! Incidenteel komt het voor dat er een casus is met bv alleen volwassenen of waar geen onveiligheid speelt maar overzicht ontbreekt. Je start je traject om samen met het gezin inzicht en overzicht te krijgen op hun situatie (hulpvraagverduidelijking en helicopterview).Je gaat onderzoek doen om te begrijpen wat de mogelijke verklarende factoren zijn waarom deze situatie is ontstaan en deze in stand blijft (analyse). Vervolgens ga je toe leiden naar de juiste hulp en zo nodig vervul je zelf ter overbrugging hierin kortdurende begeleiding. Hierna houd je overzicht over het geheel, monitor je de ingezette hulp en je coördineert met als doel dat het proces goed blijft lopen en dat er goede samenwerking is tussen alle partij. Bij een verstoring ben jij degene die initiatief neemt om te kijken hoe het proces weer vlot getrokken kan worden.

Bij ernstige problemen in de ontwikkeling van het kind of bij ernstige problemen in de opvoedingscapaciteiten van de ouders (of een combinatie daarvan) kunnen de balans tussen ontwikkelingsbehoeften en opvoedingscapaciteiten verstoren en een reden zijn dat je opschaalt naar het gedwongen kader.

Over jou als coördinator:

 • Jij hebt een relevant afgerond HBO diploma, bent SKJ geregistreerd (of je hebt hiertoe de mogelijkheid op korte termijn), je hebt een geldige VOG en meerdere jaren relevante werkervaring.
 • Je fungeert als expert, vraagbaak en bent in- en extern aanspreekpunt met betrekking tot coördinaties in complexe casuïstiek in relatie tot volwassenen en/of jeugd.
 • Je bent specialistisch in het coördineren
 • Je biedt inhoudelijke begeleiding en ondersteuning aan medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot complexe casuïstiek bij volwassenen en/of jeugd.
 • Je levert vanuit de eigen expertise een bijdrage aan het ontwikkelen van het zorgbeleid, protocollen, procedures en methodieken.
 • Je draagt mede zorg voor het (door)ontwikkelen van het beleid gericht op coördinatie in complexe casuïstiek in relatie tot volwassenen en/of jeugd.
 • Je bent vaardig in het plannen en organiseren
 • Je bent vaardig in het technisch voorzitten van overleggen, je hebt een helicopterview en kunt uit de inhoud blijven
 • Je kunt overstijgend denken/werken; denk aan: analytisch vermogen, coachende vaardigheden, besluitvaardigheid, politieke sensitiviteit vermogen om draagvlak te creëren, goede gespreksvaardigheden, reflecterend vermogen etc.
 • Je bent in staat om leiding te geven aan groepen professionals binnen je casussen.
 • Je hebt een flexibele houding, gaat outreachend te werk en bent sterk samenwerkingsgericht binnen de keten rondom veiligheid.

Dit bieden we jou:

 • We streven naar een werkomgeving waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Een diversiteit aan ervaringen, achtergronden en talenten in teams waarin zorg voor elkaar en humor vanzelfsprekend zijn.
 • Het betreft een structurele functie. In eerste instantie krijg je een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar aangeboden met intentie voor een vaste aanstelling na het eerste jaar.
 • De functie is ingeschaald volgens de CAO Sociaal Werk: schaal 9 met een maximum van € 5002,- (op basis van 36 uur).
 • 4% loonsverhoging in juli 2024.
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een individueel keuzebudget van 17,05% wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt, loopbaanbudget voor scholing en flexibele werktijden.
 • De mogelijkheid en faciliteiten om (deels) vanuit huis te werken.

Wil je bij ons aan de slag?

Mail je motivatiebrief met curriculum vitae o.v.v. ‘Coördinator C&V’ naar sollicitatie@imwtilburg.nl. Je reactie dient voor 2 april a.s. te zijn ontvangen.  De gesprekken vinden plaats op 9 april a.s. in de middag. Hierna volgt er een verdiepend gesprek met een toekomstig collega om de inhoud van de functie verder te verduidelijken.

Ben je enthousiast, maar heb je nog vragen? Bel dan Nelleke Zondervan (IMW – team Coördinatie en Veiligheid  06 – 137 874 59)

[1] De Toegang Tilburg is een samenwerking van de afdelingen Dienstverlening en Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg, IMW, MEE en GGD Hart voor Brabant. Met ruim 300 professionals werken ze in de verschillende wijkteams en stedelijk team in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel.