Een zwangerschap moet voor iedereen een bewuste keuze kunnen zijn. Niet iets wat je overvalt en waar je maar mee moet zien om te gaan. Vooral niet als je toch al in een kwetsbare positie zit.

Daarom tekende ook IMW regio Tilburg opnieuw het tweejaarlijks convenant Nu Niet Zwanger Midden-Brabant. Wij vinden het belangrijk om samen te werken om mensen in kwetsbare omstandigheden te ondersteunen bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens. Zodat zij niet onbedoeld zwanger raken.

Kijk voor meer informatie op de website van Nu niet zwanger.