Praten met jeugdigen over ingrijpende gebeurtenissen zoals kindermishandeling is lastig. Je wilt uitstralen dat kinderen of jongeren over een dergelijk lastig onderwerp kunnen praten. Je wilt hen niet te veel belasten en geen woorden in de mond leggen, maar je wilt ook dat zij hun hart kunnen luchten.

Tijdens deze training leer je gesprekstechnieken voor gesprekken over kindermishandeling, zodat je de jeugdige optimaal de gelegenheid geeft om zijn verhaal te doen. Je leert hoe je een gesprek start over kindermishandeling. We kijken naar de rol van je eigen emoties, normen en waarden in een gesprek, zodat je deze bewust kunt parkeren of juist kunt inzetten tijdens een gesprek. Ook is er aandacht voor houdingsaspecten, zodat je een veilige sfeer kunt creëren en tegelijkertijd je professionele verantwoordelijkheid bespreekbaar kunt maken.

De kosten zijn € 195,- per persoon en € 1.500,- voor een training in company (maximaal 14 deelnemers).

Kijk voor meer informatie over deze training en voor aanmelden op de website van het Expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling.
Meer informatie over het Coördinatiepunt en de trainingen vind je hier.