Tijdens de training maken wij gebruik van het Vlaggensysteem, ontwikkeld door Sensoa met medewerking van Movisie. Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.
Uit onderzoek naar praktijkervaringen blijkt dat professionals het Vlaggensysteem waarderen en dat ze hierdoor beter kunnen aangeven of bepaald gedrag bij de seksuele ontwikkeling hoort.

Naast ons bestaand trainingsaanbod werken wij ook op vraag. Onze deskundige medewerkers kunnen voor jou een training op maat ontwikkelen, die precies aansluit bij jouw behoefte.

Heb je interesse of wil je meer informatie?

Bel dan naar de afdeling Trainingen, telefoonnummer 013 5839510. Of stuur een mail naar trainingen@imwregiotilburg.nl.