Je gaat voor 32u p/w aan de slag binnen het veiligheidsteam, in de rol van casus coördinator. Dit is tijdelijk ivm ziektevervanging. Hierna bestaat de mogelijkheid om als coördinator binnen het team coördinatie en veiligheid verder te gaan.

 Bij het IMW regio Tilburg maak je het verschil

Bij het IMW maak je het verschil. Jij wil het verschil maken en écht iets betekenen voor de ander. Het liefst doe je dat natuurlijk in een uitdagende werkomgeving met voldoende afwisseling, leuke collega’s en groeimogelijkheden. Een plek waar jij je thuis kan voelen. Dat kan bij het IMW in Tilburg. Werken bij het IMW is allesbehalve saai. Wij bieden een collegiale werkomgeving, met veel ruimte voor zelfstandigheid, persoonlijke ontwikkeling, flexibiliteit en kansen om door te groeien, binnen een informele werksfeer. Zelf je koers bepalen: dát vinden wij belangrijk voor medewerker én klant. Samen zorgen we ervoor dat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de maatschappij. Dat is het verschil dat jij kan maken.

Namens het IMW regio Tilburg zijn wij op zoek naar een Coördinator, team Coördinatie en Veiligheid binnen de Toegang Tilburg.

De Toegang Tilburg is een samenwerking van de afdelingen Dienstverlening en Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg, IMW, MEE en GGD Hart voor Brabant. Met ruim 300 professionals werken ze in de verschillende wijkteams en stedelijk team in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel.

 Wat je gaat doen als (casus) coördinator bij het veiligheidsteam 

Het Veiligheidsteam richt zich op het samen met de veiligheidspartners en de zorgpartners (Toegang Tilburg, Veilig Thuis, Jeugdbescherming Brabant, Amarant, SMO Traverse, Novadic-Kentron, GGz Breburg, RIBW en Sterk Huis). Samen met de veiligheidspartners en de zorgpartners richt het team zich op het doorbreken van het patroon van (ernstig) geweld (structurele onveiligheid), zodat het geweld stopt en het aantal meldingen daalt.

Uitgangspunten van werken binnen het Veiligheidsteam:

 • One stop-shop benadering
 • Multidisciplinair werken vanuit een aanpak onder één dak (het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling)
 • Gericht op de meest ernstige doelgroep: structureel onveilig
 • Werken volgens de visie gefaseerde ketensamenwerking en 1 gezin, 1 plan en 1 coördinator – Integrale en systeemgerichte dienstverlening vanaf de melding (MDA++):
 • Snelle actie na een nieuwe melding (Er op af)
 • Samen met alle betrokkenen (slachtoffer, kind en pleger);
 • Multidisciplinaire analyse (werken op basis van de MultiFocusMethode)
 • Langdurige monitoring op de veiligheid en coördinatie op het plan van aanpak

Wat je gaat doen als Coördinator in het team Coördinatie en Veiligheid binnen de Toegang Tilburg.

Je coördineert de zorg en ondersteuning die bijdraagt aan het verminderen en/of opheffen van

ontwikkelingsbedreigingen bij kinderen en mogelijk andere gezinsleden in Multiprobleem gezinnen. Samen met de klant en samenwerkingspartners kom je tot een integraal, multidisciplinair plan van aanpak. Je ondersteunt op methodische, procesmatige wijze de cliënt en het cliëntsysteem bij het formuleren van hulpvragen. Tevens adviseer je de cliënt en zijn/haar systeem over het aangaan van de gewenste ondersteuning.  Daarnaast verricht je, indien gewenst, kortdurende begeleiding en je verzorgt de toeleiding naar passende tweedelijns (jeugd)zorg of opschaling naar het gedwongen kader indien nodig.

Over jou als coördinator binnen beide teams:

 • Jij hebt een relevant afgerond HBO diploma, bent SKJ geregistreerd (of je hebt hiertoe de mogelijkheid), je hebt een geldige VOG en enkele jaren relevante werkervaring.
 • Je fungeert als expert, vraagbaak en bent in- en extern aanspreekpunt met betrekking tot coördinaties in complexe casuïstiek in relatie tot volwassenen en/of jeugd.
 • Je bent specialistisch in het coördineren
 • Je biedt inhoudelijke begeleiding en ondersteuning aan medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot complexe casuïstiek bij volwassenen en/of jeugd.
 • Je levert vanuit de eigen expertise een bijdrage aan het ontwikkelen van het zorgbeleid, protocollen, procedures en methodieken.
 • Je draagt mede zorg voor het (door)ontwikkelen van het beleid gericht op coördinatie in complexe casuïstiek in relatie tot volwassenen en/of jeugd.
 • Je bent vaardig in het plannen en organiseren
 • Je bent vaardig in het technisch voorzitten van overleggen, je hebt een helicopterview en kunt uit de inhoud blijven
 • Je hebt managementpotentie en managementcompetenties; denk aan: analytisch vermogen, coachende vaardigheden, besluitvaardigheid, politieke sensiviteit vermogen om draagvlak te creëren, goede gespreksvaardigheden, reflecterend vermogen etc.
 • Je bent in staat om leiding te geven aan groepen professionals
 • Je hebt een flexibele houding, gaat outreachend te werk en bent sterk samenwerkingsgericht binnen de keten rondom veiligheid.

 Dit bieden we jou:

 • Een prettige werksfeer waarin zorg voor elkaar en humor vanzelfsprekend zijn.
 • Een contract voor de duur van 1 jaar.
 • De functie is ingeschaald volgens de CAO Sociaal Werk: schaal 9 met een maximum van € 4.358,- (op basis van 36 uur).
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een individueel keuzebudget, loopbaanbudget voor scholing en flexibele werktijden.
 • De mogelijkheid en faciliteiten om (deels) vanuit huis te werken.

Wil je bij ons aan de slag?
Mail je motivatiebrief met curriculum vitae o.v.v. ‘Coördinator C&V/ Veiligheidsteam’ naar sollicitatie@imwtilburg.nl. Je reactie dient uiterlijk 24  juli a.s. te zijn ontvangen.

De gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 26 juli a.s.

Ben je enthousiast, maar heb je nog vragen? Bel dan Gert-Jan Besselink (IMW – leidinggevende team Coördinatie en Veiligheid 06- 28497423)