Wij werken progressiegericht. We kijken naar wat een cliënt in het hier en nu kan helpen om zijn of haar gewenste situatie te bereiken. We vinden het belangrijk om de eigen kracht van de cliënt te behouden en waar nodig te versterken. We denken mee, maar laten onze cliënten zoveel mogelijk zelf beslissen en doen, eventueel met behulp van hun netwerk. Onze medewerkers zijn onder andere geschoold in oplossingsgericht werken en sociale netwerk versterking.

Verwijzen

Wil je jouw cliënt aanmelden voor ondersteuning? We werken als IMW samen in wijk- en dorpsteams. Jouw cliënt kan zich zelf aanmelden, maar je mag daar uiteraard bij ondersteunen. We maken graag gebruik van jouw expertise en inschatting van de hulpvraag.
Lees hier waar cliënten terecht kunnen met hun vragen.