We vinden het belangrijk dat huiselijk geweld en kindermishandeling stopt. Daarom werken we samen met andere partners in het Veiligheidshuis, zoals Veilig Thuis. Naar aanleiding van politiemeldingen leggen we outreachend contact met slachtoffers of plegers van huiselijk geweld. We bieden passende ondersteuning om de cirkel van geweld te doorbreken.

Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat er intensievere zorg en coördinatie nodig is. Onze coördinatoren zorgen voor overzicht en bewaken de veiligheid in het gezin. Samen met het gezin wordt passende zorg ingezet. De betrokken hulpverleners stemmen regelmatig af, zodat de taken goed verdeeld worden en aan gemeenschappelijke doelen gewerkt wordt. Samen zorgen we voor rust in het gezin.

Overlastsituaties kunnen een signaal zijn dat het niet goed gaat met een inwoner. Ons team legt outreachend contact en brengt de persoonlijke situatie van de inwoner in kaart. Waar nodig proberen we de drempel om hulp te accepteren te verlagen en organiseren we de benodigde hulp of zorg.