Sociaal raadslieden bieden sociaal juridische advisering aan alle inwoners van Tilburg, Goirle en Gilze en Rijen die zich daarvoor aanmelden. En zij adviseren collega’s van de wijkteams en samenwerkingspartners binnen het gehele werkgebied van IMW. Sociaal raadslieden zijn onafhankelijk en nemen een neutrale positie in binnen Toegang Tilburg, ’t Loket (Goirle) en sociaal wijkteam (Gilze en Rijen).

Zij richten zich in beginsel op alle rechtsgebieden (m.u.v. strafrecht en vreemdelingenrecht) en bieden gratis eerstelijns sociaal juridische dienstverlening in het voorliggende veld van de (toegevoegde) advocatuur vanuit de Toegang,  ‘t Loket en sociaal team.

Het merendeel van de vragen bij Sociaal raadslieden betreft financieel gerelateerde  en verweven sociaal juridische problematiek: inkomen in samenhang met diverse inkomensafhankelijke voorzieningen, toeslagen, inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen en allerhande invorderingsmaatregelen. Er is vrijwel altijd sprake van een opeenstapeling van verschillende financiële en juridische problemen waardoor uiteindelijk het bestaansminimum in het gedrang komt.

De raadslieden bieden binnen Toegang Tilburg tevens ondersteuning bij sociaal juridische vragen inzake het sociale domein (o.a. de Jeugdwet,  WMO en WLZ, passend onderwijs).

Met een ‘helikopterblik’ zorgen we samen met de cliënt en/of hulpverlener weer voor overzicht en het nodige inzicht in de oorzakelijke juridische verbanden van de ontstane problemen. Van daaruit kijken we hoe we een en ander zo constructief en pragmatisch mogelijk kunnen oplossen. Uiteraard met oog voor gedrags- en omgeving gerelateerde invloeden en op basis van de eigen kracht van de cliënt. We stemmen de ondersteuning af op de mogelijkheden en behoefte van de cliënt. De ondersteuning van Sociaal raadslieden varieert van het geven van informatie & advies,  waarna de cliënt zelf verder kan, tot het tijdelijk uit handen nemen van de juridische kwestie.