Zij kijken samen met leerlingen of studenten en/of ouders wat er aan de hand is en wat er nodig is om het probleem op te lossen of hanteerbaar te maken. Het accent ligt op het versterken van de eigen kracht van de leerling of student. Vaak zijn een paar gesprekken voldoende.
De schoolmaatschappelijk werkers maken deel uit van de zorgstructuur op de scholen. Ze werken samen met het wijkteam, de jeugdverpleegkundige en jeugdarts van de GGD en de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Basisonderwijs

De meeste kinderen vinden het leuk om naar school te gaan. Maar wat als een kind het op school niet naar zijn zin heeft? Omdat hij of zij geen vrienden heeft, gepest wordt of niet goed in z’n vel zit? Of omdat het thuis niet lekker loopt, bijvoorbeeld door financiële problemen of een echtscheiding.
De schoolmaatschappelijk werkers helpen kinderen en hun ouders bij deze problemen. Zij kijken welke hulp het meest passend is. Als het nodig is verwijzen zij naar de juiste organisatie. Hulp van de schoolmaatschappelijk werker is gratis en vertrouwelijk.
De schoolmaatschappelijk werkers zijn werkzaam op alle basisscholen in ons werkgebied. Aanmelding loopt via de school, vaak via de intern begeleider.

Voortgezet onderwijs en MBO

Jongeren in het voortgezet onderwijs kunnen verschillende problemen ervaren in contacten met leeftijdsgenootjes, thuis of op andere plekken. Soms helpt het om daarover te praten met een schoolmaatschappelijk werker. Hij of zij gaat dan samen met de jongere op zoek naar een oplossing. De hulp is gratis en vertrouwelijk. De schoolmaatschappelijk werkers zijn werkzaam op alle voortgezet onderwijs en MBO scholen in ons werkgebied. Aanmelding loopt via de school, vaak via de zorgcoördinator. Op de MBO scholen werken de schoolmaatschappelijk werkers veel samen met de schoolpsycholoog.

Maartje Wijsen, ondersteuningscoördinator Reeshof College:

“Ik vind het erg fijn om te kunnen schakelen met de schoolmaatschappelijk werker. Op het moment dat er meer nodig is in de thuissituatie of als we twijfelen welke hulpverlening geschikt is, kan zij meedenken in de stappen die we zouden kunnen zetten. Docenten en leerlingen kunnen altijd met vragen bij de schoolmaatschappelijk werker terecht.”

Universiteit

Er is ook een schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij adviseert onderwijscoördinatoren, studentendecanen en studentenpsychologen. Studenten kunnen met hun vragen en problemen terecht bij de schoolmaatschappelijk werker. Hij activeert hen om hun zelfredzaamheid te vergroten en helpt hen met het mobiliseren en inzetten van hun eigen netwerk. Er is specifieke aandacht voor de grote groep international exchange students. Studenten kunnen via de decaan of de schoolpsycholoog terecht bij de schoolmaatschappelijk werker.