Naam
IMW regio Tilburg

Doelstelling
De stichting heeft ten doel om alle inwoners in het werkgebied waar nodig te ondersteunen in het zelfstandig functioneren en deelnemen in de samenleving. De ondersteuning door de stichting is gericht op het versterken van de eigen regie van de inwoners over hun leven en het wegnemen van belemmeringen voor participatie. De stichting biedt ondersteuning door de inzet van professionele medewerkers die hun werk gestalte geven in samenspraak en samenwerking met de inwoners zelf, hun netwerk en andere maatschappelijke partners.

KvK-nummer
41095057

Fiscaal nummer
27.89.450

Bezoekadres
Kloosterstraat 32, 5038 VP Tilburg
Postadres: postbus 119,  5000 AC Tilburg

Raad van Bestuur
Johan van Gurp

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Mevrouw H.F.G.A.M. van Deijck (voorzitter)
  • De heer W.T.J. Dankers
  • De heer M.J.D. Schalk
  • De heer A.J.W. Boelhouwer

Beleidsplan
Het jaarplan van IMW regio Tilburg is op te vragen bij het secretariaat.

Jaarverslag en financiële verantwoording
Lees hier het algemeen jaarverslag 2023 van IMW regio Tilburg.

Lees hier het algemeen jaarverslag 2022 van IMW regio Tilburg.
Kijk hier voor het financieel jaarverslag 2022 van IMW regio Tilburg.

Beloningsstructuur
Raad van Bestuur en de medewerkers van IMW regio Tilburg vallen onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.